Jülide Tutan Hergül

 1968 doğumlu Jülide Tutan Hergül Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümünü 1990 yılında bitirmiştir. Çalışma yaşamına İzmir'in seçkin mimarlık ve inşaat ofislerinde başlayan Hergül, 1994 yılında Eskiz Mimarlık'ı kurmuştur.

Özellikle eğitim, sanayi, ticaret ve konut proje ve uygulamaları ile kısa zamanda tanınan Eskiz Mimarlık'ın mimari anlayışının arkasında, büyüklüğü ve kapasitesine bakılmaksızın her mimari probleme gösterilen azami özen ve yüksek meslek etiği yatmaktadır.

Born in 1968 and graduated from Dokuz Eylul University Department of Architecture in 1990. She started her career as architect in distinguished architecture and construction companies in the region and continued until 1994 when she established her own firm Eskiz Mimarlık.

The office gained an excellent reputation especially on educational, commercial and residential projects very rapidly because of the supreme attention paid to every single architectural problem regardless of size and high professional ethical standards.